Granty

Granty

Návrh na udělování cestovních grantů SPGS

Představenstvo SPGS chce částečným financováním cestovních grantů podnítit zájem studentů o poznávání historicko – kulturně – přírodního bohatství našich či zahraničních zemí. Podmínkou částečného financování cest za poznáním bude zprostředkování zážitků a zkušeností ostatním studentům či pedagogům gymnázia.

Podmínky pro udělování cestovních grantů SPGS:

  • Cestovní grant SPGS bude udělován k částečnému finančnímu krytí vstupného na výukové, společenské, kulturní a sportovní akce pořádané v rámci zahraničních či tuzemských zájezdů z iniciativy profesorského sboru či studentů gymnázia a se svolením vedení školy.
  • Žadatel o cestovní grant může žádat o finanční částku, která bude pokrývat cca 50% odhadovaných nákladů z rozpočtu zájezdu, nejvýše však částku 500 Kč na jednoho účastníka.
  • Příjemce cestovního grantu bude vyzván, aby z akce, na kterou mu byl grant udělen, vypracoval písemnou závěrečnou zprávu. Ideálním řešením by byla krátká prezentace umístěná na webové stránky gymnázia.
  • Cestovní grant bude udělen jen těm jeho účastníkům – studentům, jejichž rodiče v příslušném roce jeho plnění uhradili příspěvek SPGS.

Ke stažení

  1.  Pravidla pro granty
  2.  Formulář – žádost o grant
  3.  Vzor vyplněného formuláře

Přehled grantů 2020

Název projektupřidělená částka
Grafické tablety26900
Bezdotikové dávkovače dezinfekce9000
Stužky a medajle pro primy a kinty4668
Občerstvení u maturitních zkoušek9000
Zatemňovací rolety do tří tříd36000
Celková částka85568

Přehled grantů 2019

Název projektupřidělená částka
Zapůjčení plesových šatů, sestavení choreografie, výběr a střih hudby13600
Šachový turnaj6046
Chemický workshop3000
Vybavení na ppingpong6800
Mikroporty – 2ks2148
Cena Vévody z Edinburgu5200
Exkurse Berlín (2 noci)500 Kč/student člen SPGS
Odměny za soutěže a olympiády: 
ČJ3000
Mikroporty – 2ks7000
F+IT2000
NJ1000
Grant Skotsko1000 Kč /student člen SPGS
Celková částka49794

Přehled grantů 2018

Název projektupřidělená částka
Gruzínský den9000
Školní dresy na meziškolní sportovní soutěže12500
Šachový turnaj2500
Cena Vévody z Edinburgu3640
Odměny za soutěže a olympiády: 
Celková částka27640

Přehled grantů rok 2017

Název projektupřidělená částka
Digitální kapesní váhy pro laboratoř chemie5 210
Údržba mikroskopů12 000
Odměny za sportovní reprezentaci školy – trička s potiskem7 000
Stolní tenis19 870
Výměnný pobyt Gymnázia K. Sladkovského s Gymnáziem Zwiesel ( Bayern -BRD)16 120
Odmeny studentum za prospech10 800
Výukový program !Znám peníze“ pro 2 třídy na 3 měsíce6000
Zatemňovací závěsy 16000
Celková částka22000

Přehled schválených grantů 2016/2017 – II. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Pásková O.Odměny studentům za soutěže v ČJ5 000,-
Miler H.Odměny studentům za matematické soutěže5 000,-
 Odměny studentům za soutěže v biologii a chemii2 500,-
Chudáček V.Odměny studentům za fyzikální soutěže2 500,-

Přehled schválených grantů 2016/2017 – I. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Pavlíčková M.Sada knih na doplnění stud. knihovny AJ3 000,-
Pavlíčková M.Prostředky pro kopírování doplň. materiálů pro výuku ciz. jazyků7 000,-
Avramovič N., Duong T.V.Učebna 206 jako studovna ICT pro studenty25 500,-
Hopp M., Magejová M.Gruzínský den 23.11.20169 000,-

Přehled schválených grantů 2015/2016 – II. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Chudáček V.Techmania Science Center Plzeň6 300,-
Tázler J., Šiška A.Třídenní soustředění matematicko-fyzikální4 500,-

Přehled schválených grantů 2015/2016 – I. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Krupařová M.Odměny studentům za sportovní soutěže7 800,-
Pásková O.Odměny studentům za soutěže v ČJ4 200,-
Sissak P. 2.EKnihovna pro studenty gymnázia3 000,-
Gazdová V.Výměnný pobyt Gymnázium K.S. – Gymnasium Zwiesel16 700,-
Hájková D.Předplatné časop. Freundschaft + odměny za konverz. soutěže2 000,-
Pavlíčková M.Prostředky pro kopírování doplň. materiálů pro výuku ciz. jazyků7 000,-
Šerhant T., Eliáš T.Pokrytí pravého křídla 2. patra budovy bezdrátovou sítí (wifi)26 700,-
Tesař J.Online procvičování Drill & Skill6 400,-
Miler H.Odměny studentům za matematické soutěže5 000,-
Kotková P.Vybavení učebny pro výuku HV – učebna 10816 975,-
Kotková P.Zkvalitnění prostoru pro výuku – učebna 1088 180,-

Přehled schválených grantů 2014/2015 – II. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Burketová L.Nákup kalkulaček Casio FX 350ES Plus4 500,-
Mandík J., Kliment V.Třídenní soustředění matematicko-fyzikální12 000,-

Přehled schválených grantů 2014/2015 – I. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Chudáček V.Notebook pro fyziku11 000,-
Chudáček V.Technická herna Brno8 500,-
Gazdová V.Zkvalitnění prostoru pro výuku – učebna 10115 156,-
Gazdová V.Zajištění techniky – kabinet 1029 999,-
Krupařová M.Odměny studentům za sportovní soutěže7 000,-
Pásková O.Odměny studentům za soutěže v ČJ4 200,-
Rauvolfová B.Knihovna kabinetu Vv –  odměna pro studentky (L.R. a E.M.)2 000,-
Miler H.Pokrytí pravého křídla 2. patra budovy bezdrátovou sítí (wifi)21 720,-
Miler H.Odměny studentům za matematické soutěže5 000,-

Přehled schválených grantů 2013/2014 – II. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Stodolová K.Online procvičování Drill & Skill6 200,-
Muzikář P.Studentská licence programu Mathematica18 700,-
Miler H.Fyzika 1-5 Pětisvazková učebnice (Halliday, Resnick, Walker)5 700,-
MIler H.Pokrytí přízemí budovy bezdrátovou sítí (wifi)17 000,-
Miler H.Třídenní matematicko-fyzikální exkurze4 500,-
Tesař J.Soutěž TECHNOPLANETA 20142 000,-
Muzikář P.Zájezd Brno7 000,-

Přehled schválených grantů 2013/2014 – I. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Krupařová M.Odměny studentům za sportovní soutěže7 000,-
Pásková O.Odměny studentům za soutěže v ČJ4 200,-
Pešková H.Závěsy do oken – učebna 10916 800,-
Rohanová M.Oprava a čištění mikroskopů12 000,-
Rohanová M.Odměny studentům za soutěže v biologii a chemii3 000,-
Stodolová K.Nákup deskových her7 000,-
Stodolová K.Šachová liga a šachové turnaje1 000,-
Miler H.Projektový matematicko-fyzikální a chemický seminář12 250,-
Miler H.Odměny studentům za matematické soutěže5 000,-