Granty

Granty

Zahajujeme příjem žádostí na jarní kolo grantů – žádosti podávejte do 3.3.2024

Návrh na udělování cestovních grantů SPGS

Představenstvo SPGS chce částečným financováním cestovních grantů podnítit zájem studentů o poznávání historicko – kulturně – přírodního bohatství našich či zahraničních zemí. Podmínkou částečného financování cest za poznáním bude zprostředkování zážitků a zkušeností ostatním studentům či pedagogům gymnázia.

Podmínky pro udělování cestovních grantů SPGS:

  • Cestovní grant SPGS bude udělován k částečnému finančnímu krytí vstupného na výukové, společenské, kulturní a sportovní akce pořádané v rámci zahraničních či tuzemských zájezdů z iniciativy profesorského sboru či studentů gymnázia a se svolením vedení školy.
  • Žadatel o cestovní grant může žádat o finanční částku, která bude pokrývat cca 50% odhadovaných nákladů z rozpočtu zájezdu, nejvýše však částku 500 Kč na jednoho účastníka.
  • Příjemce cestovního grantu bude vyzván, aby z akce, na kterou mu byl grant udělen, vypracoval písemnou závěrečnou zprávu. Ideálním řešením by byla krátká prezentace umístěná na webové stránky gymnázia.
  • Cestovní grant bude udělen jen těm jeho účastníkům – studentům, jejichž rodiče v příslušném roce jeho plnění uhradili příspěvek SPGS.

Ke stažení

  1.  Formulář – žádost o grant – formulář pro vyplnění si stáhněte do svého počítače – nevyplňujte jej přímo na stránkách !!!
  2.  Vzor vyplněného formuláře

Přehled grantů 2022/2023

Granty schválené v jarním kole 2022/2023

 popisČástkaschváleno
1Odměny fotosoutěže4 500,00 Kč4 500,00 Kč
2Vylepšení učebny 01326 054,00 Kč40 000,00 Kč
3Nákup výtvarných potřeb a vybavení8 672,00 Kč9 000,00 Kč
4Trička „sportovní hvězda školy“10 500,00 Kč10 500,00 Kč
5Občerstvení na schůzce ŠP2 500,00 Kč3 500,00 Kč
6Cestovní grant – Anglie 4.-9.6.202325 500,00 Kč13 000,00 Kč
7Volné finance na akce ŠP5 000,00 Kč5 000,00 Kč
8Vybavení studovny22 250,00 Kč25 000,00 Kč
9Výzdoba 3.F5 572,00 Kč5 600,00 Kč
 CELKEM110 548,00 Kč116 100,00 Kč

Přehled grantů 2022

předmětpřidělená částka
Obměna WIFI sítě školy100 000,00 Kč
Odměny za zeměpisné soutěže a olympiády5 000,00 Kč
Příspěvek na zeměpisnou exkurzi 6.E4 900,00 Kč
Analytické váhy pro laboratoř chemie23 049,00 Kč
Skříň na deskové hry3 296,00 Kč
Odměny za soutěže  a olympiády z biologie a chemie5 000,00 Kč
Odměny za soutěže  z francouzštiny800,00 Kč
Nákup výtvarných potřeb, materiálů a vybavení VV8 617,40 Kč
Nákup digitální techniky pro výuku VV a Filmové a audiovizuální výchovy37 750,00 Kč
10 sad pálek a míčků na ping pong4 490,00 Kč
Trička s potiskem – odměna za sportovní reprezentaci školy9 000,00 Kč
Zájezd do Anglie a Skotska37 500,00 Kč
Odměny za soutěže a olympiády z matematiky a  fyziky7 000,00 Kč
Odměny za soutěže na sociálních sítích5 000,00 Kč
Nákup časopisu  Freundschaft  – 3500 (NJ) +  1500 další materiály5 000,00 Kč
Občerstvení pro maturanty a pedagogický sbor během  mat. zk.10 000,00 Kč
Příspevek na občerstvení – Den učitelů7 000,00 Kč
Celková částka273 402,40 Kč

Přehled grantů 2020

Název projektupřidělená částka
Grafické tablety26900
Bezdotikové dávkovače dezinfekce9000
Stužky a medajle pro primy a kinty4668
Občerstvení u maturitních zkoušek9000
Zatemňovací rolety do tří tříd36000
Celková částka85568

Přehled grantů 2019

Název projektupřidělená částka
Zapůjčení plesových šatů, sestavení choreografie, výběr a střih hudby13600
Šachový turnaj6046
Chemický workshop3000
Vybavení na ppingpong6800
Mikroporty – 2ks2148
Cena Vévody z Edinburgu5200
Exkurse Berlín (2 noci)500 Kč/student člen SPGS
Odměny za soutěže a olympiády: 
ČJ3000
Mikroporty – 2ks7000
F+IT2000
NJ1000
Grant Skotsko1000 Kč /student člen SPGS
Celková částka49794

Přehled grantů 2018

Název projektupřidělená částka
Gruzínský den9000
Školní dresy na meziškolní sportovní soutěže12500
Šachový turnaj2500
Cena Vévody z Edinburgu3640
Odměny za soutěže a olympiády: 
Celková částka27640

Přehled grantů rok 2017

Název projektupřidělená částka
Digitální kapesní váhy pro laboratoř chemie5 210
Údržba mikroskopů12 000
Odměny za sportovní reprezentaci školy – trička s potiskem7 000
Stolní tenis19 870
Výměnný pobyt Gymnázia K. Sladkovského s Gymnáziem Zwiesel ( Bayern -BRD)16 120
Odmeny studentum za prospech10 800
Výukový program !Znám peníze“ pro 2 třídy na 3 měsíce6000
Zatemňovací závěsy 16000
Celková částka22000

Přehled schválených grantů 2016/2017 – II. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Pásková O.Odměny studentům za soutěže v ČJ5 000,-
Miler H.Odměny studentům za matematické soutěže5 000,-
 Odměny studentům za soutěže v biologii a chemii2 500,-
Chudáček V.Odměny studentům za fyzikální soutěže2 500,-

Přehled schválených grantů 2016/2017 – I. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Pavlíčková M.Sada knih na doplnění stud. knihovny AJ3 000,-
Pavlíčková M.Prostředky pro kopírování doplň. materiálů pro výuku ciz. jazyků7 000,-
Avramovič N., Duong T.V.Učebna 206 jako studovna ICT pro studenty25 500,-
Hopp M., Magejová M.Gruzínský den 23.11.20169 000,-

Přehled schválených grantů 2015/2016 – II. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Chudáček V.Techmania Science Center Plzeň6 300,-
Tázler J., Šiška A.Třídenní soustředění matematicko-fyzikální4 500,-

Přehled schválených grantů 2015/2016 – I. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Krupařová M.Odměny studentům za sportovní soutěže7 800,-
Pásková O.Odměny studentům za soutěže v ČJ4 200,-
Sissak P. 2.EKnihovna pro studenty gymnázia3 000,-
Gazdová V.Výměnný pobyt Gymnázium K.S. – Gymnasium Zwiesel16 700,-
Hájková D.Předplatné časop. Freundschaft + odměny za konverz. soutěže2 000,-
Pavlíčková M.Prostředky pro kopírování doplň. materiálů pro výuku ciz. jazyků7 000,-
Šerhant T., Eliáš T.Pokrytí pravého křídla 2. patra budovy bezdrátovou sítí (wifi)26 700,-
Tesař J.Online procvičování Drill & Skill6 400,-
Miler H.Odměny studentům za matematické soutěže5 000,-
Kotková P.Vybavení učebny pro výuku HV – učebna 10816 975,-
Kotková P.Zkvalitnění prostoru pro výuku – učebna 1088 180,-

Přehled schválených grantů 2014/2015 – II. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Burketová L.Nákup kalkulaček Casio FX 350ES Plus4 500,-
Mandík J., Kliment V.Třídenní soustředění matematicko-fyzikální12 000,-

Přehled schválených grantů 2014/2015 – I. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Chudáček V.Notebook pro fyziku11 000,-
Chudáček V.Technická herna Brno8 500,-
Gazdová V.Zkvalitnění prostoru pro výuku – učebna 10115 156,-
Gazdová V.Zajištění techniky – kabinet 1029 999,-
Krupařová M.Odměny studentům za sportovní soutěže7 000,-
Pásková O.Odměny studentům za soutěže v ČJ4 200,-
Rauvolfová B.Knihovna kabinetu Vv –  odměna pro studentky (L.R. a E.M.)2 000,-
Miler H.Pokrytí pravého křídla 2. patra budovy bezdrátovou sítí (wifi)21 720,-
Miler H.Odměny studentům za matematické soutěže5 000,-

Přehled schválených grantů 2013/2014 – II. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Stodolová K.Online procvičování Drill & Skill6 200,-
Muzikář P.Studentská licence programu Mathematica18 700,-
Miler H.Fyzika 1-5 Pětisvazková učebnice (Halliday, Resnick, Walker)5 700,-
MIler H.Pokrytí přízemí budovy bezdrátovou sítí (wifi)17 000,-
Miler H.Třídenní matematicko-fyzikální exkurze4 500,-
Tesař J.Soutěž TECHNOPLANETA 20142 000,-
Muzikář P.Zájezd Brno7 000,-

Přehled schválených grantů 2013/2014 – I. kolo

Předkladatel grantu   Název projektuPožadovaná částka
Krupařová M.Odměny studentům za sportovní soutěže7 000,-
Pásková O.Odměny studentům za soutěže v ČJ4 200,-
Pešková H.Závěsy do oken – učebna 10916 800,-
Rohanová M.Oprava a čištění mikroskopů12 000,-
Rohanová M.Odměny studentům za soutěže v biologii a chemii3 000,-
Stodolová K.Nákup deskových her7 000,-
Stodolová K.Šachová liga a šachové turnaje1 000,-
Miler H.Projektový matematicko-fyzikální a chemický seminář12 250,-
Miler H.Odměny studentům za matematické soutěže5 000,-