Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí jednou ročně ve výši 700 Kč za jednoho žáka na účet spolku číslo 2902046701/2010. Do zprávy do příjemce uveďte jméno žáka a třídu.

Příspěvky lze uhradit i v hotovosti během třídních schůzek v září.