Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí jednou ročně ve výši 700 Kč za jednoho žáka na účet spolku číslo 11756399/0800. Do zprávy do příjemce uveďte jméno žáka a třídu.

Příspěvky lze uhradit i v hotovosti během třídních schůzek 23.9.2021.