Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí jednou ročně ve výši 700 Kč za jednoho žáka na účet spolku číslo 11756399/0800.